post by admin | | Closed

Information om järnbrist

Järn är ett av de näringsämnen som vi behöver få i oss och återfinns främst i mat baserad på inälvor och blod, exempelvis blodpudding. Men du hittar också järn i ägg, skaldjur och kött. Det är inte bara i djurriket järn återfinns, utan finns även i vegetabiliska produkter som exempelvis frön, nötter och andra baljväxter. Av alla näringsämnen vi behöver få i oss, tar vår kropp upp relativt lite järn från maten, där järntypen avgör hur mycket som tas upp. Det två typerna av järn kallas för hem-järn och icke-hemjärn. Om du har järnbrist kan du vara i behov av ett järntillskott.

Upptaget av järn i kroppen

Hem-järn är den järnsort som är lättast för kroppen att ta upp, det är också den som står för hälften av järninnehållet i köttprodukter. Vegetabiliska produkter innehåller alltid icke-hemjärn och tas därför inte upp av kroppen på samma sätt och är därför beroende av andra ämnen för att tas upp på ett effektivt sätt. Äter du du en stor del vegetabilisk kost kan du därför vara i behov av att ta järntillskott. Om icke-hemjärn kombineras med kött, fisk och vitamin C (som bland annat finns i varierande mängd i frukt och grönsaker) kan du förbättra upptaget. Samtidigt kan kaffe, te och vin hämma upptaget.

Är du i behov av ett järntillskott?

Järnbrist kan uppstå vid stora blodförluster och risken ökar vid stora mängder menstruation, graviditet, när man donerat blod men också av bristfällig eller vegetabilisk kosthållning. En man och icke fertil kvinna behöver cirka 9 milligram järn per dag medan en fertil och ammande kvinna behöver cirka 15 milligram järn per dag. Järnbrist visar sig ofta genom trötthet och koncentrationssvårigheter. I det fall du lider av järnbrist kan du vara i behov av järntabletter eller andra sorters järntillskott som ofta innehåller järnfosfat och kompletteras med C-vitamin för att förbättra kroppens upptag. Rådfråga alltid din läkare innan du börjar använda järntillskott. Läs mer om järn på livsmedelsverkets hemsida.

Vad beror det på?

Varför vi får järnbrist kan bero på olika saker. Om man förklarar det enkelt så är det på grund av den kost vi äter som gör att vi inte får i oss tillräckligt med järn. Det kan lätt åtgärdas genom kosttillskott. Vid vissa tillfällen så blir behovet av järn större. När vi befinner oss i puberteten så ökar behovet av järn, likaså vid graviditet. Även vid kvinnans menstruation kan ge lägre järnnivåer eller om man blöder på annat sätt. Magsår kan vara en bidragande orsak till järnbrist.