post by admin | | Closed

Rent vatten för våra barns skull

Att det vatten som vi dricker är rent ses i Sverige som en självklarhet, men faktum är att det inte alltid är på det viset.

rinnande vattenkran

P4 Uppland har till exempel rapporterat om att delar av Uppsala kommun har hela fyra gånger högre halter av uran än vad Livsmedelsverket och WHO rekommenderar. Höga halter av uran kan påverka njurarnas funktion och gränsvärdet är därför satt till 15 mikrogram per liter. I själva Uppsala ligger värdet på 20 mikrogram, men det är i andra delar av kommunen som mängden är hela fyra gånger för hög. Ännu mer förvånande är det att forskare har gjort kommunen uppmärksam på det i tio år utan att något har gjorts för att åtgärda problemet. Kommunen anger som anledning att de inte vet om andra, bra ämnen också försvinner från dricksvattnet när de renar det från uran.

För dig som har egen brunn

Om du har en egen brunn är det ännu viktigare att du själv gör vad du kan för att ni ska få bort skadliga ämnen. För att ni ska hålla er pigga och friska i familjen bör du börja med att låta göra en analys av vattnet och därefter skaffa adekvat filter för vattenrening. Renton vattenrening säljer flera varianter av filter som är anpassade för olika föroreningar.

Barnen är känsligare

Barn påverkas mer än vuxna av föroreningar. De är ännu inte fullt utvecklade och eftersom de är mindre blir också halterna av giftiga ämnen mer koncentrerade i deras kroppar. Se därför till att ta reda på vad som finns i ert dricksvatten och åtgärda vad du kan för att skydda de små från farliga ämnen.