post by admin | | Closed

Föräldraledighet – några tips

När man blir förälder är det mycket som händer allt på en och samma gång. Föräldraledigheten är en av dessa saker och något som är värt att veta lite mer om innan man planerar den.

Föräldraledighet är en lagstadgad rätt i Sverige och är man anställd har man kvar sin anställning under denna tid med alla rättigheter som följer med denna. Ersättningen under föräldraledigheten kommer först och främst från det vi kallar föräldrapenningen. Detta får vi genom försäkringskassan. Men man kan även få föräldralön från sin arbetsgivare. Hur hög den är regleras av kollektivavtalet och det kan därför skilja sig från bransch till bransch. Är man till exempel statligt anställd får man föräldrapenning enligt avtalet ALFA.

När man tittar på fördelningen av föräldraledighet är det kvinnor som brukar ta ut den större delen av dagarna. Fördelningen är i genomsnitt så hög som 75/25 mellan kvinnor och män. En vanlig anledning bakom detta är just pengarna. Men det är ofta mer lönsamt för hela familjens inkomst att dela lika på föräldraledigheten. En annan anledning att fördela denna mer jämnt är att längre frånvaro från arbetsmarknaden har visat sig leda till sämre löneutveckling och har försvårat många kvinnors chans att göra karriär.

Man kan även förlänga föräldraledigheten utan ersättning. Undersökningar har visat att både män och kvinnor gör detta, men kvinnor gör det i genomsnitt fyra gånger mer. Tar man ut ledighet utan ersättning är det ju klart och tydligt att det påverkar familjens inkomst mer omedelbart. Men alla tänker inte på att det även inför mer långsiktiga effekter då inga pensionsinbetalningar görs. Att dela mer rättvist på ledigheten utan ersättning är därför en bra idé.

Det första året är det mer eller mindre fritt fram att ta ut föräldraledigheten som man själv önskar. Men efter barnet fyllt ett år måste man ta ut fem dagar i veckan om man ska vara föräldraledig från jobbet. Kombinerar man istället semesterdagar eller liknande för att komma till fem dagar mister man sin sjukpenninggrundande inkomst.