post by admin | | Closed

Studsmatta till barnen

Studsmatta

Studsmattan är en produkt som blivit mycket populär och den återfinns i de flesta trädgårdar idag. Många barn tycker att det är otroligt roligt att hoppa och som förälder kan det vara en rolig produkt att köpa till barnen, där de både får röra på sig och träna upp balans och motorik. Det många föräldrar inte tänker på är att studsmattan även medför vissa risker. Skadestatistiken på studsmattor är idag relativt hög.

De senaste åren har anmälda skador på studsmattor ökat kraftigt, i takt med att allt fler studsmattor införskaffas. I början av år 200 anmäldes cirka tusen olyckor från studsmattor medans det från år 2005 har anmälts cirka 5000 olyckor per år. De åldrar det sker flest olyckor är mellan åldrarna 5 och 14 år och de vanligaste skadorna är på fot, fotled, handled, fingrar och armar.

De flesta olyckor sker när barnen hoppar eller ramlar av studsmattan och de flesta olyckorna sker på studsmattor som saknar skyddsnät. Det är därför väldigt viktigt att köpa nät till studsmattan direkt om du funderar på att införskaffa en åt ditt barn. Se också till att studsmattan är CE-märkt, det är en garanti för att studsmattan är säger att hoppa på.

När du får hem din studsmatta är det bra att se till att placera den på en bra plats. Försök ställa den på ett mjukt underlag, sand eller gräs samt se till att det inte är några närliggande träd eller stenar i anslutning till studsmattan. Ta också för vana att kontrollera studsmattan en gång i veckan för att se till att det inte är några lösa delar eller skruvar som gör att studsmattan kan gå sönder när barnen hoppar.